تبلیغات
کونگ فو پنجه ببر مراوه تپه (گلستان) - مدارس بوكس چینی
کونگ فو پنجه ببر مراوه تپه (گلستان)
ببر باش خشن باش اما از کنار آهوی بی پناهی به آرامی گذر کن

 

 

1-شائولین چوان(بوكس شائولین):زوئن خائو چوان

2-چانگ چوان(سبك دست بلند):چاچوان هوآچوان-خوآچوان-پائوچی بوكس سرخ هونگ چوان منزی چوان

3-تای چی چوان(بوكس سایه ای):چن یانگ وو وویوشیانگ سان تای چی پنج ستاره تاچی چان من

4-فانزی چوان(بوكس لغزشی)

5-شینگ یی چوان(بوكس تفكری)

6-باگوا جانگ(هشت دیاگرام از دست)

7-پیگو چوان(بوكس پیحشی تبری)پیگو آ چوان

8-باچی چوان(بوكس هشت بینهایت)

9-لیوهه چوان(بوكس شش دسته ای)

10-هوآ چوان(بوكس چینی)

11-سان هوانگ یائو چوئی(بوكس پرتابی سر امپراتور فوشی شین نونگ كونگ تونگ)

12-نان چوان(سبك بوكس جنوب)

13-تونگ بی چوان(بوكس حالت عقب گرد)

14-شیانگ شینگ چوان(بوكس تقلید از حیوانات)

15-چوئو جیائو(بوكس حالت قفل پاها)

16-تان توی(بوكس حالت چرخان پا)

17-هونگ چوان(بوكس طایفه هونگ)

18-یو اِ جیا چوان(بوكس خانواده یواِ

19-زوی چوان(بوكس حالت میت)

20-یینگ جائو چوان(بوكس پنجه عقاب)

21-تانگ دونگ چوان(بوكس آخوندگ)سبك هشت ستاره(ارهارد آخوندك)-شكوفه آلو آخوندك میمون-آخوندك دست خیس شكوفان آخوندك دوقلو

...  

منبع: وبلاگ ببرهای صحرا                                                                  

 

22-دی تانگ چوان(بوكس لغزشی در زمین)

23-هه چوان (بوكس مرغ ماهیخوار)

1-زونگ هه چوان(بوكس مرغ ماهیخوار پرشی)

2-مینگ هه چوان(بوكس مرغ ماهیخوار گریان)

3-سوهه چوان(بوكس مرغ ماهیخوار خوابیده)

4-شی هه چوان(بوكس مرغ ماهیخوار در حال خوردن)

5-فی هه چوان(بوكس مرغ ماهیخوار در حال پریدن)

24-یونگ چان چوان(بوكس نغمه جویبار)

25-لئو هان چوان(بوكس آرهات)

26-یی چوان(بوكس تفكری)

27-هوآ چوان(سبك بوكس گل)

28-لان ثو مِن(بوكس دست قفل)

29-زیران مِن(بوكس طبیعت)

30-چانگ جیا چوان(بوكس خانواده چانگ)

31-میان چوان(بوكس حالت استمرار)

32-دوان چوان(بوكس حالت كوتاه)

33-چا چوان(مشت خانواده چا)

(چاچوان)یا سبك خانواده (چا)بصورت عمومی در شمال چین تمرین می شود بنا به اطلاعات موجود بوكس خانواده چا،جنگ صلیبی سلسله (تانك) كه به شرق چین كشیده شد .وقتی سپاهی به شهرستان (گوان شیان)كه امروزه در استان (شانگ دونك)واقع است رسید یك ژنرال جوان بنام (هوآنگ زونگ كی)ملزم شد تا از سپاه باز مانده و به وظایف دیگر بپردازد.او بعد از انجام وظایف خود،با تشكر از مسئولین محلی،هنر رزمی خود را به عنوان (جیازی چوان)(مشت مرحله ای)به ساكنین محلی آموزش داد.(هوآ)مهارتهای زیادی در هنر ووشو داشت و هنرش را بخوبی آموزش می داد و همین باعث شده بود كه شاگردان زیادی بدنبال وی باشند.زمانی كه دیگر اونتوانست همه آنها را به تنهایی تحت پوشش قرار دهداو از شاگرد ارشد خود(چایوآن یی)دعوت به عمل آورد تا در امر آموزش وی را یاری دهد.

(چایو آن یی)در هنرهای رزمی مهارت زیادی داشت مخصوصاً مهارت وی در حالات بدنی هنر مشت زنی زیاد بود.(چا) و (هوآ)با هم در كنار هم به عنوان اساتید ووشو مشغول بكار شدند.

(جیازی چوان)به دلیل داشتن حركات كاملاً كشیده(واجیا چوان)(بوكس وسیع مرحله ای)نام گرفت.بوكس مربوط به وضعیت بدنی و حركات مربوط به مشت با هم ادغام شده و (ثیا اوجیا چوان)(بوكس كوتاه مرحله ای)نام گرفت.بعد از اینكه(چایوآن یی) و (هوآ زونگ كی)مردند،شاگردان آنها نام دو سبك(جیازی چوان)را بعد از اساتید خود بیاد سپردند.بوكس حالات بدنی كه توسط(هوانگ زونگ كی)آموزش داده می شد بنام(هوآ چوان)نامیده شد.

بعدها این دو سبك بنام بك استیل خوانده می شدند.كسانیكه در سبك مشت(چا)مهارت داشتند در استیل مشت(هوآ)نیز مهارت كسب نموده بودند.بعدها این سبك از هنر مشت زنی بنام هنر رزمی (چا-هوآ) معروف گردید.

سبك(هوآ چوان)دارای چهار فرم كه سه فرم آنها شامل حركات سخت و اجرای طولانی می باشد.كه مجموعاً بنام (جیازی چوان)خوانده می شوند.سبك مشت زنی (چا)یا بوكس وضعیت بدنی دارای 10 فرم می باشد.در زمان سلطنت امپراتوری (كیان اونگ) از سلسله (كینگ)(1795-1736)این سبك به سه مدرسه مختلف در (گوان شیانگ) و شهرستان (دن چنگ) در استان (شان دونگ)تقسیم گردید.سبك (چانگ)از(چوان)توسط(جانگ كی وی)از دهكده (جانگ مین)واقع در(گوان شیان)بصورت سریع و كامل به نمایش گذاشته می شد.سبك(یانگ)از(چاچوان) توسط(یانگ هونگ كی)از قسمت جنوبی شهر (گوان شاین)بصورت كامل و اساس به نمایش گذاشته شد.سبك(لی)از سبك(چاچوان)توسط(لی انجو)از شهر(جینیگ)با قدرت مستمر اجرا گردید.اساتید ووشو بنامهای (وانگ زی پنگ)،(چانگ جن فنگ)و (جانگ ونگوانگ)اساتید شناخته شده ای در چین هستند و كارشناسان مجری هنر مشت زنی سبك(چا)بشمار می آیند.و همه آنها سهم بسزایی در توسعه مدارس مربوط به این رشته را دارند.

علائم مشخصه و ارزشهای بارز هنر مشت زنی(لی) از سبك(چا)در حقیقت عبارتند از حركات پیشرفته راحتی و آرامش ،روشنی،استمرار و هماهنگی حركات ،در این سبك مراكز قدرت و انتشار نیرو بصورت ناگهانی و سریع بوده و به عبارتی استفاده از انرژی انرژی دراین سبك بصورت اقتصادی است.در این سبك از هنر مشت زنی هر دوی دستها و پاها در زمان یكسان مورد استفاده قرار می گیرند.و این استفاده همزمان در حین اجرای حركات و فرمها است فنون مختلف و حركات گوناگون به هم می پیوندند تا اجرای مستمر و موزون حركات و تسهیل انجام آنها را باعث شوند.

 

 

ووشو یا كونگ فو چینی كه یكی از هنرهای رزمی پیشرفته جهانی می باشد،بعنوان كهن ترین هنر رزمی جهان دارای قدمتی بیش از 2500 و به روایاتی 4000 سال ،سرلوحه همه سبكهای رزمی دنیا است .در حال حاضر بعنوان یكی از با ارزشترین میراث های سنتی سرزمین اژدهای زرد(چین)مورد توجه قرار گرفته است.

پس از مطرح شدن ووشو در بعد مسابقاتی:

اولین انجمن رسمی در سال 1920 در كشور چین تأسیس شد.

گرد همائی های ملی ووشو از سال 1932 آغاز شد.

ووشو در سال 1933 رسماً به لیست مسابقات و بازیهای ملی وارد شد.

اولین مسابقات ملی ووشو در سال 1935 برگزار گشت.

در جریان بازیهای المپیك برلین در سال 1936 یك تیم 9 نفره جهت معرفی ووشو در سطوح بین المللی حركاتی را به نمایش گذاردند.مقررات و قوانین كامل مسابقات در سال 1958 توسط سازمان تربیت بدنی چین وضع شد.

اولین تورنمنت بین المللی ووشو با حضور 14 كشور در سال 1985 در شهر شیان چین برگزار گردید.

اولین مسابقات قهرمانی ووشو آسیا در سال 1987 در كشور ژاپن برگزار گشت.

فدراسیون ووشو آسیا(WFA)  در سال 1987 تشكیل شد.

در سال 1990 ووشو بعنوان یكی از رشته های مسابقاتی در بازیهای آسیایی وارد گود شد.منبع: وبلاگ ببرهای صحرا                                                                  

نوع مطلب : شائولین، ووشو، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 9 اسفند 1389 :: نویسنده : محمد دوجــــی
شنبه 7 مرداد 1396 09:35 ق.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.
یکشنبه 4 تیر 1396 09:07 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین
در آغاز آیا نه حل و فصل درست با من
پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف
شما قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من این مشکل خود را با جهش در منطق و
شما خواهد را سادگی به کمک پر کسانی که معافیت.

در این رویداد شما که می توانید انجام من می مطمئنا بود تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:23 ق.ظ
Oh my goodness! Impressive article dude!
Thanks, However I am experiencing problems with your RSS.
I don't know why I cannot subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS problems?
Anybody who knows the answer can you kindly respond?
Thanks!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


کسی که به تمرینات بدنی می‌پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حرکت است.

مدیر وبلاگ : محمد دوجــــی
صفحات جانبی
نظرسنجی
چه سبکی را دوست دارید و از دیگر سبک ها برتر است ؟؟ ؟؟ ؟؟؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی