تبلیغات
کونگ فو پنجه ببر مراوه تپه (گلستان) - اساسنامه و قوانین داخلی ( تهیه و تنظیمـ : علیرضا صفوی )
کونگ فو پنجه ببر مراوه تپه (گلستان)
ببر باش خشن باش اما از کنار آهوی بی پناهی به آرامی گذر کنفوجائو کونگ فو ( پنجه ببر)

اساسنامه و قوانین داخلی

تهیه و تنظیمـ : علیرضا صفوی

بهمن ماه 1388

 دانلود نسخه قابل چاپ

اهداف:

1- ایجاد روحیه همبستگی و وفاق میان کلیه رشته های رزمی چینی در کشور

2- ایجاد روحیه ورزش گرایی و توسه و گسترش هنرهای رزمی در ابعاد همگانی وقهرمانی

3- ارتقاء توان جسمی و روحی اعضاء و علاقمندان به سبکهای سنتی

4- پرکردن خلاء وجود سبکهای کاملا سنتی در کشور بمنظور جذب نشدن جوانان خواهان اینگونه سبک ها به فدراسیونهای دیگر

5- اهتراز پرچم و نام بزرگ ایران اسلامی در اقصی نقاط جهان

 خط مشی:

1- گسترش

2- ایجاد مرکزیت مهم با ارتباط بین المللی در ا یران

3- برگزاری منظم مسابفات فرمها و مبارزات سنتی

4- برگزاری منظم دوره های ارتقاء درجه شال- مربیگری وداوری در سطح کشور با قوانین استاندارد فدراسیون

5- هماهنگی کامل با فدراسیون مربوطه

6- کامپیوتری کردن فعالیت ورزشی هنرجو و اعضا سبک

7- راه  اندازی سایت مخصوصی سبک بر روی شبکه جهانی اینترنت

8- تاسیس مدارس هنرهای رزمی سنتی همانند در حداقل 5 نقطه کشور

9- چاپ کتاب سبک

 درجات ( شال بندها):

سفید - زرد - آبی - قرمز - قهوه ای - سیاه

دان 1 تا دان 5 شال سیاه

دان 6 سیاه با ببر طلایی

د ان 7 طلایی با ببر سیاه

دان 8 طلایی با ببر قرمز

دان 9 سفید با ببر طلایی

ماده 1

و یا طبق قوانین استاندارد جهانی ووشو

 القاب:

از شال زرد الی قهوه ای - شی جو ( هنرجو)

شال سیاه و دان 1- شی هینگ ( برادر بزرگ - ارشد کلاس)

شاه سیاه دان 2 تا دان 7- شی فو ( استاد - پدر)

بنیانگذار و استاد بزرگ دان 7 الی 9 ( شی کونگ)


بقیه در ادامه مطلب...

منبع http://www.tigerclawkongfo.com/

بعد از 3 ماه از شروع تمرینات شال زرد:

3 ماه بعد شال آبی

4 ماه بعد شال سبز

4 ماه بعد شال قرمز                 مدت تا شال سیاه 24 ماه معادل 2 سال

5 ماه بعد شال قهوه ای

5 ماه بعد شال سیاه

 فرم ها: ( کاتا):

6 سلاح سرد شامل :

2 سلاح بلند: چوب بلند ( گون) زنجیر ( جوجیه)

4 سلاح کوتاه: تونفا ( باتوم های سیدهارتا) سای ( دندانهای آتش) کارد- دوبل چوب کوتاه ( شوئن گوئن)

1 سلاح آزاد بدون فرم ( مبارزه ای ) تانچاکو

 2 فرم موک جونگ ( آدمک چوبی)

تعداد فرمهای رسمی سبک 30 فرم می باشد که در 3 سطح مقدماتی - متوسطه و پیشرفته تمرین می شوند.

 لباس سبک:

- شلوار سیاه با باند سفید مخصوص پایین شلوار وتی شرت سفید با روبان زرد ( لباس تمرین راهبان شائولین)

- تی شرت سیاه بهمراه لوگوسبک سمت چپ و طرح ببر سمت راست و شلوار سیاه با یک ببر سمت راست در موازات تی شرت ( به رنگ طلایی) و پایین شلوار شکل آتشی

- لباس مربی ] همان شلوار بهمراه یک  کت سیاه با همان مشخصات بالا و سرآستین طلایی)

 ترکیب ومراحل آزمون شال بندها ( درجات)

شال زرد

1- استقرار ( نشتهای اصلی } مابو - کونگ بو - شی بو- تی چی - چی یه بو- پوبو{

2- حرکت دفاع اصلی  : 1- فوت سائو    2- تان سائو

3- حرکات تنفسی چهارگانه

4- مشتهای اصلی « چونگ چوان - چوان»

5- ضربه مستقیم پنجه ببر « چونگ فو چائو»

6- 3 ضربه لگد « تان  توئه - چوآی توئه - شانگ توئه »

7- 2 حرکت مبارزه ای ببر

8- فرم تنفسی شماره یک ( فوچی کونگ تائو)

 شال آبی

1- همه حرکتهای شال زرد

2- استقرار ( نشست های ) دینگ بو - دیه بو

3- فرم    شماره 2

4- جلو روی و عقب روی نشست ها به همراه ضربات پنجه ببر

5- اضافه کردن 2 دفاع   بون سائو - جانگ سائو

6- لگد  خوتوئه- پی توئه

7- 4 حرکت مبارزه ای ببر

8- ضربات سرشی پنجه ببر « لویوافو»

 شال سبز

1- تمامی حرکات شال آبی

2- استقرار « چلینگ بو»

3- فرم شماره 3

4- ا ضافه کردن لگد « شوی فن» فیلی پینی

5-  اضافه کردن 2 دفاع « گام سائن - گان سائو»

6- 4 حرکت مبارزه ای ببر

 شال قرمز

1- تمامی حرکات شال سبز

2- فرم شماره 4 تونفا « باتوم های سیدهارتا»

3- 4حرکت مبارزه ای ببر

4- لگد قیچی و چرخشی کامل    پی چی یائو    خن تویی

5- شروع مبارزات سبک ببر

6- شروع مرحله اول ایرون هند ( مقدماتی) ( دست آهنین)

 شال قهوه ای

1- فرم شماره 5

2- اضافه کردن پشت مشت ( بی ین چوان)

3- لگد درواز جلو ( جن سائو) دروازه پشت ( خوسائو)

4- شروع فرم فوگوئن ( چوب ببر)

5- اضافه کردن 4 حرکت مبارزه ای

 شال سیاه

1- کلیه حرکات شال زرد الی قهوه ای

شامل : « کلیه استقرارها- ضربات پا - مشت ها - پنجه ها - فرم ها و فرمول های مبارزه ای »

2- فرم شماره 6 و شروع فرم شماره 7 فوگوئن ( چوب بلند ببر)

3- 4 حرکت مبارزه ای

4- شروع مرحله دوم ایرون هند (متوسطه ) ( دست آهنین)

 دان 1

1- کلیه حرکات شالبند سیاه

2- ارائه 25 تکنیک دفاعی مبارزه ای سبک ببر (ترکیبهای جنگی)

3- تکمیل کردن فرم شماره 7 ( فوگوئن)

4- شروع فرم 8

 دان 2

1- کلیه حرکات شال زرد الی مشکی دان یک

2- ارائه 30 تکنیک مبارزه ای سبک

3- تکمیل کردن فرمهای 8 و9

4- شروع فرم

5- در این مرحله هنرجو می تواند در دوره های عملی و علمی مربیگری شرکت نماید.


اسامی و اصطلـاحات اساسی کونگ فو شائولین

چینی

فارسی

چینی

فارسی

پالی لین

توجه

دیه بو

ضربداری کاملا باز

چی شی

شروع

تی شی

زانو

شانگ شی

تعظیم کردن

پی توئه

لگد تبری

کن شو من

درود بر استاد

گان سائو

دفاع به سمت پایین (دفاع ضربات روی پا)

لاشرخاء

درود برشما

یوفن

گارد گرفتن

هوان چن بو

چهار زانو نشستن برای مراقبه

سائو

دفاع

دی جونگ

آزاد ایستادن

فوت سائو

دفاع دست از داخل به بیرون

مابو

نشست اسبی

تان سائو

دفاع دست از بیرون به داخل

چی یه بو

نشست ضربدری

بون سائو

دفاع بست به بالا

کونگ بو

نشست کمانی روبه جلو

شانگ

هر دودست

پوب

نشست کمانی رو به عقب

چوان

مشت

تی چی

ایستادن یک پا

چونگ چوان

مشت بلند مستقیم

شی بو

نشست پاگربه ای

بی ین چوان

پشت مشت

چی لونگ بو

نشست اژدها سوار

بینگ چوان

مشت ببری

دینگ بو

نشست ببر

چائو

پنجه

چونگ فوچائو

ضربه نفوذی مستقیم پنجه ببر

لویوافو

چنگ زدن ببر

جانگ

کف دست

فو

ببر

          چینی

فارسی

چینی

فارسی

یوفن

گارد گرفتن

گون کان چویی

آرنج هوکی

تی خائوتوئه

لگد از بیرون به داخل

بی ین کان چویی

آرنج پیچی

وی به توئه

لگد از داخل به بیرون

چائو کان چویی

آرنج روبه بالا

یوفن

گارد گرفتن

موک چونگ

آدمک چوبی

سائو

دفاع

تان توئه

ضربه مستقیم پا به جلو

فوت سائو

دفاع از دست داخل به بیرون

چوای توئه

ضربه مستقیم پا به پهلو

تان سائو

دفاع دست از بیرون به داخل

شانگ توئه

ضربه دورانی پا روی پا

بون سائو

دفاع بست به بالا

جانگ سائو

دفاع کف دست

شانگ

هر دودست

پی چی یائو

گلدقیچی

چوان

مشت

شوی فن

فیلی پینی

چونگ چوان

مشت بلند مستقیم

چن سائو

درو کردن از جلو

بی ین چوان

پشت مشت

خوسائو

درو کردن از پشت

بینگ چوان

مشت

خوتوئه

ضربه پاشنه از پشت

چائو

پنجه

خن توئی

لگد دورانی ( چرخشی)

چونگ فوچائو

ضربه نفوذی مستقیم پنجه ببر

تن کونگ

حرکات پرشی

لوایوافو

چنگ زدن ببر

جن تیه

کشش پا از جلو

شوانزی

پرش پروانه ای

 

 

تائو

فرم ( کاتا)

 

 

کان چویی

ضربات آرنج

 

 

 دانلود نسخه قابل چاپ


منبع http://www.tigerclawkongfo.com/

نوع مطلب : پنجه ببر (کونگ فو فو جائو)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 5 بهمن 1389 :: نویسنده : محمد دوجــــی
شنبه 18 شهریور 1396 01:32 ق.ظ
I do trust all of the ideas you've offered on your post.
They're very convincing and will definitely work.

Still, the posts are too brief for novices. May you please lengthen them a little from next time?

Thank you for the post.
سه شنبه 6 تیر 1396 04:55 ب.ظ
Incredible quest there. What happened after? Take care!
دوشنبه 5 تیر 1396 05:50 ب.ظ
These are really impressive ideas in on the topic
of blogging. You have touched some pleasant things here.
Any way keep up wrinting.
سه شنبه 2 خرداد 1396 07:55 ب.ظ
I've learn some excellent stuff here. Certainly
worth bookmarking for revisiting. I surprise how a
lot attempt you set to make the sort of wonderful informative site.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 09:05 ب.ظ
For hottest news you have to visit world wide web and on world-wide-web I found this website as a best
website for latest updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


کسی که به تمرینات بدنی می‌پردازد به هیچ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حرکت است.

مدیر وبلاگ : محمد دوجــــی
صفحات جانبی
نظرسنجی
چه سبکی را دوست دارید و از دیگر سبک ها برتر است ؟؟ ؟؟ ؟؟؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی